VUT

VUT staat voor Vervroegde Uittreding. Iemand die met de VUT gaat, gaat dus voor zijn of haar 65e met pensioen. De VUT werd ingevoerd in 1975 als maatregel tegen de jeugdwerkloosheid die het gevolg was van een economische recessie. De VUT wordt geregeld per sector en na de invoering van de regeling namen steeds meer branches de VUT in de regelgeving op. De VUT is een wettelijke bepaling in Nederland die via werkgevers- en werknemersorganisaties geregeld dient te worden.

De VUT werkt net als het AOW-pensioen via het omslagstelsel, maar dan binnen een brancheorganisatie. Dat wil zeggen dat de arbeiders binnen een branche betalen voor degenen die met de VUT gaan in die branche.

Vervroegd pensioen

De VUT is niet de enige mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan. Er zijn namelijk brancheorganisaties waar geen VUT-regeling is en dan moet je het zelf regelen als je met vervroeg pensioen wilt gaan. Zo’n vervroegd pensioen wordt ook wel prepensioen genoemd. Het belangrijkste verschil tussen VUT en prepensioen is dat de VUT via een omslagstelsel werkt en het prepensioen niet. Bij een prepensioen bouw je dus tijdens je werkende leven geld op waarmee je vervroegd met pensioen kunt. De VUT is een collectieve regeling omtrent het vervroegd uittreden. Het prepensioen is juist een individuele regeling om vervroegd met pensioen te gaan.


VUT

Tips voor prepensioen

Omdat het prepensioen een individuele pensioenregeling is, moet je van te voren voor jezelf hebben vastgesteld hebben op welke leeftijd je (ongeveer) met prepensioen wilt gaan. Je moet namelijk zelf geld sparen voor dit prepensioen, dus je kunt niet zomaar opeens besluiten om met prepensioen te gaan (of je moet een plotseling een groot bedrag ontvangen).

Als je dit eenmaal hebt bepaald, kun je gaan sparen voor je vervroegde pensioen. Hoe eerder je begint met sparen, hoe meer je bij elkaar zult krijgen en hoe eerder je met prepensioen kunt gaan. Er zijn allerlei manieren om zo veel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor je prepensioen. De opties zijn:

  • Lijfrenteverzekering
  • Pensioen sparen: je kunt vrijwillig meer geld toevoegen aan je pensioen. Je betaalt dan meer dan de premie van je pensioen, waardoor je eerder kunt stoppen met werken.
  • Levensloopregeling: hiermee kun je een deel van je brutosalaris sparen voor een periode van onbetaald verlof. Je neemt dan al het gespaarde onbetaald verlof op voordat je met pensioen gaat. Als het onbetaalde verlof afloopt op de dag dat je pensioen ingaat, wordt het gezien als een prepensioen.

Als je zelfstandig ondernemer bent, is er nog een andere optie. Je kunt dan met de FOR (Fiscale Oudedagsreserve) ieder jaar 12% van je winst sparen. Over het totale bedrag krijg je dan uitstel van belastingbetaling. Met het gespaarde bedrag kun je als ondernemer dan vervroegd met pensioen. Dit zijn de opties als je niet vervroegd met pensioen kunt met de VUT.